Home

Visie
Het is de visie van Connect Business B.V. dat als gevolg van globalisering grenzen voor mensen en bedrijven geen barrière meer vormen maar tot onvermoede kansen, ontplooiings- en ontwikkelingsmogelijkheden leiden. Het is de uitdaging om verschillen tussen mensen, groepen, culturen en landen niet te zien als een probleem, maar om verschillen op creatieve wijze om te zetten in groei, ontwikkeling en winst. Er zijn hemelsbrede verschillen tussen Nederland en Turkije. Door een brug te slaan tussen beide stimuleert Connect Business B.V. ontwikkeling, zakendoen en economische bedrijvigheid.

Missie
Connect Business B.V. verbindt mensen, groepen en bedrijven in Nederland en Turkije met elkaar, ziet interculturele diversiteit als een vanzelfsprekendheid, die gebruikt wordt om nieuwe wegen in te slaan.
     copyright © 2006 Connect Business B.V.