Werkwijze

Contact en samenwerking tussen mensen en bedrijven levert altijd een meerwaarde op. De winst kan bestaan uit het accepteren van anderen en andere culturen, kan zich uiten in onvermoede creativiteit, in nieuwe invalshoeken, inzicht in gedeelde belangen maar vanzelfsprekend ook in financiŽle winst.
Met deze visie staan wij behalve mensen en groepen ook bedrijven terzijde. De globalisering doet internationale grenzen vervangen en verdwijnen, opent markten, zorgt voor een toename van internationale handel en buitenlandse investeringen. Bedrijven zoeken nieuwe afzetmarkten voor hun producten, besluiten om de productie van goederen naar andere landen te verplaatsen of zoeken samenwerkingspartners in het buitenland. Tussen een dergelijk plan of besluit en de realisatie ervan ligt een weg van te beantwoorden vragen en door het bedrijf op te lossen problemen: Is er een afzetmarkt voor mijn product? Hoe betreed ik de markt? Hoe ga ik om met interculturele verschillen en diversiteit? Hoe is het vestigingsklimaat en waar vestig ik mijn bedrijf? Met welke partner ga ik in zee of zoek ik samenwerking? Hoe zit het met wet- en regelgeving? Welke subsidiemogelijkheden zijn er? Hoe is het belastingklimaat? Hoe definieer ik een projectaanvraag voor EU-subsidie?
Wij analyseren uw vraag, stellen een actieplan of een projectplan op en brengen het plan in uitvoering. Wij bewaken dat het doel zo snel mogelijk bereikt wordt. Connect Business B.V. vormt de strategische schakel tussen opdrachtgever en te bereiken doel.
     copyright © 2006 Connect Business B.V.