Ana sayfa

Vizyonumuz
Connect Business Limited Şirketi olarak vizyonumuz, globalleşen dünyada, sınırların, kişiler ve şirketler için bir engel oluşturmadığı ama tahmin edilemiyen şansların ve gelişme olanaklarının yaratılmasına katkıda bulunan etkenlere dönüştürülebilir olmasıdır. Yaklaşımız değişik kültürleri, kişileri, grupları ve ülkeleri birer sorun olarak değilde yaratıcı bir biçimde gelişime, büyümeye, olumlu ve kar amaçlı yönlendirmektir.

Connect Business B.V. Hollanda ve Türkiye ve kişiler arasında var olan pek çok farklılıklar arasında köprüler kurarak günlük yaşamda, ekonomik anlamda ve ilişkilerinde hareketliliği hedeflemektedir.

Misyonumuz
Connect Business B.V. insanları şirketleri ve grupları biraraya getirici özelliği ile kültürler arası ceşitliliği yeni olanaklar ve çözümler yaratmak için kullanmayı hedeflemektedir.

     copyright © 2006 Connect Business B.V.